Brf Tonsättarens styrelse 2019

Funktion

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Namn

Kent Lindberg
Katarina Kyllmar
Karin Wäälivara-Ramstedt
Björn Söderström
Johan Arnqvist
Åke Olsson
Gunnar Larsson

 

Du kan kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@tonsattaren.se eller genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda vid Hugo Alfvéns väg 2.

Telefonnummer till föreningens funktionärer finns på medlemssidan.