Stadgar

Stadgarna för bostadsrättsföreningen Tonsättaren antogs på ordinarie föreningsstämma den 21/11 2017 och på extra föreningsstämma den 15/2 2018.                                                                                                                                                     Stadgarna för bostadsrättsföreningen återfinns här

Tolkning av stadgar

Inre – yttre underhåll för bostadsrättsföreningen; Här hittar du information om vad som är bostadsrättsinnehavarens resp. styrelsens ansvar när det gäller underhåll.
Rekommenderad tolkning av §28 i stadgarna