Parkeringsplatser och garage

Föreningen har 79 garage, 23 parkeringsplatser med elplint och 36 parkeringsplatser utan el.
Intresse för att hyra parkeringsplats eller garage anmäls till styrelsen.

Föreningen har 2 gästparkeringar; den ena finns vid infarten från Hugo Alfvéns väg och den andra finns vid infarten från Bernadottevägen.

Parkeringsregler

  • Föreningen har ett avtal med Q-Park som kontrollerar att gällande trafikregler efterföljs i bostadsområdet:
    • Fordonstrafik inom grindarna är endast tillåten för i och urlastning av personer eller materiel, parkering är tillåten i 11 minuter
    • Hastigheten skall motsvara gånghastighet av långsamt gående person
    • Vid inkörning skall grinden vara öppen endast under den tid som fordonet passerar grinden.
    • För parkering på gästparkeringen krävs giltig parkeringsbiljett.