Lägenheter

Föreningens fastighet bebyggdes 1983-84 av Diös Östra Bygg AB.

131
Lägenheter
95
Lägenheter i 5-vånings punkthus
36
2-vånings radhus
79
Garage
23
P-Platser med elplint
36
P-Platser utan elplint