Fastighetsförsäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring i Trygg-Hansa Försäkringsbolag AB för bostadsrättsföreningar, RB Brf-Försäkring, som gäller föreningens byggnader. Omfattning/försäkrade skadehändelser framgår här

Tilläggsförsäkring

Föreningen har även en tilläggsförsäkring i Trygg-Hansa för bostadsrättshavare. Denna försäkring gäller av bostadsrättshavaren bekostad fast inredning i bostadsrätten. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom som balkong, veranda, altan eller liknande. Försäkringen gäller även egendom, som tillhör bostadsrättsföreningen, men för vilken bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Omfattning/försäkrade skadehändelser i tilläggsförsäkringen framgår här.
Observera att tilläggsförsäkringen ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring i ett valfritt försäkringsbolag. Det är genom hemförsäkringen som man har skydd för eget lösöre samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.
Genom våra försäkringar i Trygg-Hansa Försäkringsbolag AB har boende föreningen tillgång till en förmånlig hemförsäkring, den så kallade Adehemförsäkringen.
Den kan du kan läsa mer om här